Honden op hoogte

Het verhaal van rode bloedcellen en zuurstof

 

Wie regelmatig naar Studio Sport kijkt (en tevergeefs op een stukje over sledehonden wacht) hoort van wielrenners, schaatsers en andere sporters, dat deze op hoogtestage gaan. Wat houdt z’n hoogtestage nu in, wat is het principe ervan en moeten wij onze honden daarom als hoogtestage ook maar op zolder houden?

 

Voor het transport van zuurstof door je lichaam worden de rode bloedcellen (erytrocyten) gebruikt. In deze cellen zit een stof (hemoglobine) dat in de longen zuurstof aan zich bindt. Later kan het deze zuurstof elders in het lichaam, waar die zuurstof nodig is, weer loslaten. Op deze manier wordt de zuurstof vanaf de longen naar de verbruikplek getransporteerd. Bij inspanning is de behoefte aan zuurstof in de spieren groter, omdat dit zuurstof nodig is bij de verbranding van voedingsstoffen. Een grotere zuurstoftransportcapaciteit is dus een voordeel.

 

In het lichaam wordt het aantal rode bloedcellen onder andere geregeld door erytropoetine, bij jullie misschien wel bekend als EPO. Ja, inderdaad dat is de stof die bij wielrenners nog wel eens opduikt als doping. As je nu op grote hoogte bent, is daar de lucht armer aan zuurstof, dit geeft het lichaam dan een prikkel om extra rode bloedcellen te maken. Op deze hoogte is dat een noodzakelijke aanpassing. Als je vervolgens dan weer naar een lager geleden gebied gaat, hou je dus enige tijd die extra rode bloedcellen (een rode bloedcel leeft ongeveer 144 dagen, daarna wordt hij met name afgebroken in de milt), waardoor je dan een extra zuurstoftransportcapaciteit hebt. Deze extra capaciteit is natuurlijk een voordeel voor topsporters.

 

 

Geldt dit nu ook voor onze honden?

In principe wel, maar om dit effect te be

reiken, moet je wel naar grote hoogten gaan. Volgens Dr., Chris Amberger (dierenartsspecialist cardiologie uit Zwitserland) geldt dit pas boven de 2500 meter. Hij zegt ook, dat pas boven die hoogte de honden zich hoeven aan te passen aan een ander zuurstofgehalte in de lucht. Dit houdt in dat een trainingskamp op de Sint Pietersberg in Limburg of een aantal weken op trainingskampen op 1000 – 1500 meter, ons geen extra rode bloedcellen zullen opleveren. Het betekent ook dat wat onze honden betreft, ze ook niet in het nadeel zijn, als ze in de sneeuw komen. Echter wel wat betreft de ervaring van het lopen op sneeuw, zeker aan het begin van het seizoen.