Dopinglijst

Definitie:

Het gebruik van middelen die mogelijk een kunstmatig (positief) effect hebben op de fysieke of mentale toestand van de hond en daardoor de prestaties van de hond kunnen beïnvloeden wordt beschouwd als doping. Doping is een gevaar voor de diergezondheid en daarom absoluut verboden.

Ook het gebruik van vergelijkbare middelen door de musher wordt als doping beschouwd en op dezelfde manier beoordeeld en behandeld.

 

Lijst van middelen die beschouwd worden als doping:

De onderstaande lijst is zo complete mogelijk, maar daar er elke dag nieuwe middelen ontwikkeld worden en beschikbaar zijn is het nooit mogelijk een complete lijst te geven. De algemene regel is dat geen enkel medicament (oraal, op de huid of via injectie) dat de verschijnselen van ziekte of verwonding of blessure onderdrukt, gegeven mag worden aan een hond die deelneemt aan een wedstrijd. Geen middel of kunstmatig toegediende stof (bijv bloed) mag worden gebruikt om de prestatie van de hond te verhogen boven zijn natuurlijke capaciteit. De periode waarin deze regel geldig is start 3 dagen voor de eerste start van de eerste dag en eindigt nadat het team gefinished is en vrijgegeven is door de race-vet.

Voor de start van de race moeten alle mushers de organisatie een lijst van de honden en hun medicatie (vanaf 3 dagen voor de race) overhandigen.

De verboden stoffen zijn:

 • Anti-inflammatoire medicijnen waaronder maar niet uitsluitend:
 • Steroids (cortisone en alle afgeleiden)
 • Non- steroid anti-inflammatoire drugs (bijv. rimadyl, zubrin, metacam, enz)
 • Anti-prostaglandines
 • Analgetica (=pijnstillers) (bijv buprenorfine, morfine en andere morfine derivaten)

maar ook vrij verkrijgbare pijnstillers

 • Hoestonderdrukkers
 • Anabole steroïden (endogene {bijv. testosterone}en exogene androgene anabolica,

andere anabolica {clenbuterol,zeranol} )

 • Spierverslappers
 • Anti-histaminica
 • Beta-blokkers (bijv. atenolol, bunolol, carvedilol,sotalol,timolol)
 • Diuretica (furosemide en dergelijke)
 • Stimulantia (amphetamine en afgeleiden, ephedrine en afgeleiden,selegiline)
 • Sedativa/ (locale) anesthetica
 • Injecteerbare anti-cholinergica.
 • Injecteerbare nutriënten shots (tenzij toegediend door de officiële race vet)
 • Hormonale substanties (bijv. erythropoetine {EPO}, Groeihormoon, Gonotrophines)
 • Bloed (van hond zelf of donorbloed)

 

Uitzonderingen:

 1. Het gebruik van topicale corticosteroïden of DMSO beperkt tot het gebruik op de poten, door middel van potenzalven, mits verstrekt door de officiële race-vet.
 2. Het gebruik van locale anesthetica is niet verboden als het wordt toegepast door de officiële race vet en gebeurt zonder mogelijk risico voor de hond.

 

Consequenties:

Na een bevestigde positieve dopingtest is de musher gediskwalificeerd voor alle FISTC races vanaf dat moment. DE FISTC board moet een definitieve beslissing nemen en de precieze straf bepalen (duur van uitsluiting van FISTC races). Dit besluit is bindend en kan niet worden aangevochten in een civiele rechtzaak.

De resultaten van de dopingtesten worden gepubliceerd op de FISTC website en in het geval van een positieve test zal ook de beslissing van de FISTC board worden gepubliceerd.


Klik op onderstaande link voor de officiele dopingregels van des betreffende organisatie

 • FISTC    doping rules
 • WSA      doping rules
 • ESDRA  doping rules :