Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering (BLV)

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Ledenvergadering op 17 augustus 2016 in DogCenter. Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk, Aanvang 20:00 uur.


Onderstaand een voorlopige agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Vaststellen Notulen ALV 13 april 2016
(wordt per Nieuwsbrief aan de leden gemaild)

5. Bestuursverkiezing

6. Samengaan van de DASSC en MHSC

7. Mushing for all Holland

8. 40-jarig jubileum

9. Rondvraag

10. Sluiting

<a class="a2a_button_google_gmail" href="http://www learn this here now.addtoany.com/add_to/google_gmail?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mushingholland.nl%2Fvan-het-bestuur%2Fuitnodiging-buitengewone-ledenvergadering-blv%2F&linkname=Uitnodiging%20Buitengewone%20Ledenvergadering%20%28BLV%29″ title=”Google Gmail” rel=”nofollow” target=”_blank”>