Persbericht BNSS

Na jaren van zichtbare afwezigheid van de BNSS zijn op zondag 6 juli de voorzitters of afgevaardigden van de lid organisaties van de BNSS op uitnodiging van het nieuwe bestuur bij elkaar gekomen.

De huidige lid organisaties van de BNSS; Mushing Holland, DSO, DASSC, SSC-NL en Musher.nl zijn begonnen met een oriënterend overleg over de voortzetting van de BNSS.

Tijdens het informele en met name informatieve samenzijn kwam duidelijk naar voren dat een onderlinge samenwerking meer dan gewenst is. Alle gedelegeerden zijn positief over de nieuwe voortzetting van de BNSS in de structuur zoals hij er nu is.

Er is in grote lijnen besproken hoe de toekomst van de BNSS ingevuld zal gaan worden en de aangepaste statuten zijn in concept vorm voorgelegd. De aanpassingen betreffen voornamelijk de organisatiestructuur, waarmee de voortzetting van de BNSS gegarandeerd kan worden en de garantie over de eigen identiteit van de deelnemende organisaties . Verder zijn ook de eisen voor  toetreding van eventuele nieuwe verenigingen die zich willen aansluiten bij de BNSS besproken.

Ook gaat de BNSS bekijken of er een collectieve verzekering kan worden afgesloten voor alle lid organisaties. De BNSS zal als centraal aanspreekpunt gaan fungeren naar de overheid en andere instanties. Ook het geven van opleidingen en cursussen zal door de BNSS centraal geregeld gaan worden.
De BNSS zal de Nederlandse Karrenregels beheren en onderhouden. Aangezien de BNSS regels een afgeleide zijn van de IFFS rules en deze rules recent zijn herzien, worden op dit moment ook de Nederlandse Karrenregels onder de loep gehouden. Zodra ze up to date zijn zullen ze op de websites van de diverse lid organisaties geplaatst worden.

Inmiddels is er ook al sprake van een gezamenlijk te organiseren trainingsweekend welke dan waarschijnlijk eind september zal plaatsvinden.

De BNSS is bezig met het bouwen van een website en deze zal binnenkort “on line” zijn.

De lid organisaties,
BNSS