Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging gaat makkelijk en snel.

    Soort lidmaatschap
    LidGezinslidAbonnee

    Aanvrager verklaart zich te houden aan de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van Orde.
    Dat hij/zij de sport bedrijft met de door de F.C.i. erkende poolhondenrassen en de toelatingsprocedure kent en accepteert.