Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging gaat makkelijk en snel.

Soort lidmaatschap
LidGezinslidAbonnee

Aanvrager verklaart zich te houden aan de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van Orde.
Dat hij/zij de sport bedrijft met de door de F.C.i. erkende poolhondenrassen en de toelatingsprocedure kent en accepteert.